Alle foto's op deze site mogen vrij gebruikt worden, zolang het niet bij de afbeelding vermeld staat en de foto's niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
Indien u een foto van mij wilt gebruiken om op een website wilt te publiseren, zou ik u willen verzoeken een link naar mijn site aan te maken en dit aan mij te willen melden.

Maps and boundary data are copyrighted by FOTW Flags Of The World